Transitiefonds als (financieel) hulpmiddel bij aanpak krimpproblematiek

Als we er met elkaar voor willen zorgen dat we de leefbaarheid op het Groningse platteland in stand willen houden, of zelfs willen verbeteren, hebben we naast kennis en inzicht in de problematiek, ook geld nodig. Het geboortedorp van Reint ('t Zandt) kan een mooi voorbeeld worden om mee aan de slag te gaan. En wellicht kunnen er goede combinaties worden gemaakt met de aanpak van herstel en versterking door de aardbevingen. Samen met de partijen van de Groninger Grote Coalitie proberen we een transitiefonds te formeren. Van zoveel mogelijk kanten dient er geld ingebracht te worden. Met deze middelen, zijn we eerder in staat om panden uit te kopen c.q. uit te ruilen en andere panden op te knappen. En ervoor te zorgen dat woningen verbeteren en de omgeving/leefomgeving wordt opgeknapt. Het aanschrijfbeleid van gemeenten moet worden aangescherpt. Ook dat is noodzakelijk voor een goede aanpak. Reint brengt zijn expertise en ervaring in, waarbij het beheer van het te vormen fonds bij SVn zal kunnen worden gedaan.

Meer info via de site van de Provincie Groningen en/of van het Groninger Gereedschap.