Opzet en begeleiding omscholingsproject Debiteurenbeheer

Project loopt gedurende februari 2015 tot september 2015.

In opdracht van GMT Educatie zetten we een omscholingroject op voor bijstandsgerechtigden van de gemeente Heerenveen, Smallingerland en Actkarspelen. Na een voorlichtingsbijeenkomst worden de geïnteresseerden getest en worden bedrijven gezocht die willen meewerken aan de plaatsing van deze werkwilligen. Hier gaan de kandidaten in een werk-/leertraject aan de slag. Reint gaat de mensen gedurende een half jaar een dag in de week coachen en trainen. 

In totaal hebben 18 personen (gedeeltelijk) deelgenomen. Een aantal van hen heeft na afronding van de theorie een toets met 30 MC vragen gedaan en hebben een praktijkopdracht in de vorm van het schrijven van een Beleidsnotitie, met positief resultaat afgerond. En na dit half jaar hebben 8 personen inmiddels weer een betaalde baan gevonden. Een mooi resultaat!!!

Het is fantastisch om op deze manier te helpen mensen weer richting te kunnen geven aan hun werkzame leven.