Ontwikkeling opleidingstrajecten en cursussen

Er worden korte cursussen ontwikkeld en aangeboden over zaken die actueel zijn in de woningbouw.

Momenteel wordt aangeboden: 

- Financiering Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (samenwerking met M8C en Urbannerdam)

- Financiering nieuwe bouwinitiatieven in de woningbouw (samenwerking met adviesbureau M8C)

- Duurzaamheidsfinancieringen en samenwerkingen binnen de woningbouw (samenwerking met adviesbureau M8C)

- Financiering van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en Duurzaamheid in de woningmarkt (samenwerking met adviesbureau M8C)

De cursussen hebben een relatief kort tijdsbeslag van ca. 3 tot 4 uur en zijn bedoeld voor iedereen, die werkzaam is in de ontwikkel-/bouwkolom in de woningmarkt. Ze worden op locatie gegeven en steeds geactualiseerd met praktijkvoorbeelden binnen het werkgebied waar de cursus wordt gegeven.  

Het is mogelijk om een op maat aan de doelgroep aangepaste trainng te verzorgen. Zo worden cursussen op verzoek soms samengevoegd tot een, waarbij uitsluitend aandacht voor de speerpunten en de (commerciële) vertaalslag. Ook "in company" is mogelijk.

Groepsgrootte minimaal 10 en maximaal 15 personen. Meer weten over deze cursussen, kijk dan onder: trainen