Nieuwe cursus: "Nulopdemeter" koopwoningen - hoe verduurzaming te financieren

De Nederlandse overheid zet in op een versnelling in het verduurzamen van de bestaande woningen. Wat voor instrumenten zijn er beschikbaar om de gestelde doelen te bereiken?

Op maandag 29 september is de Deal Stroomversnelling Koopwoningen ondertekend. Met deze deal krijgen ook particuliere huiseigenaren de kans hun woning energieneutraal te maken van het geld dat zij normaal gesproken aan de energierekening kwijt zijn. Technisch lijkt het allemaal geen probleem, echter de financiële kant en financiering en organisatorische opzet van de totale renovatie hebben nog wat losse eindjes. Deze cursus gaat uitgebreid in op de financiele mogelijkheden voor verduurzaming van (particuliere) koopwoningen – zoals bijvoorbeeld het Nationale Enerhgiebespaarfonds – en verkent daarnaast de mogelijkheden voor alternatieve financieringen om ook ‘Nulopdemeter’ binnen bereik te brengen. Oftewel wat hebben we nog meer nodig om consumenten over de streep te trekken en hoe zetten we regionaal en lokaal de samenwerkingen op omde duurzaamheiddoelstellingen te realiseren.

Meer informatie over de cursus leest u hier.

Middels het aanmeldingsformulier kunt u zich direct aanmelden voor de cursus op donderdag 12 februari 2015 (van 09.00 – 12.00 uur) in Utrecht.
De kosten voor deze cursus bedragen € 295,– excl BTW per deelnemer.

In de opzet en organisatie wordt samengewerkt met adviesbureau M8C uit Maarssen. Deze verzorgd ook de aanmeldingen - zie www.m8c.nl