Invulling woonwensen voor starters

Een samenwerking met meerdere partijen, zoals KAW, KUUB, Rabobank Noord Drenthe, Gemeente Aa & Hunze, de twee woningbouwcorporaties en de verschillende Verenigingen van Dorpsbelangen.

Onderzoek doen naar mogelijke belangstelling om in kleine dorpen op het Drentse platteland woningaanbod te creëren voor starters. Is er vraag? Waaraan moet de woning voldoen? In welk dorp is er mogelijk behoefte? Etc. En hoe geven we invulling aan deze behoefte. In verschillende dorpen blljkt een duidelijke behoefte onder jongeren. Mits ze tijdig worden betrokken en er wel enige vaart in de voorgang wordt gerealiseerd. Met name in het dorp Grolloo is sprake van concrete actie op korte termijn met de realisatie van een aantal nieuwbouwwoningen.