Huiseigenaren krijgen mogelijkheden en hulp om hun huis energiezuiniger te maken.

Reint Brondijk initieert en ondersteunt meerdere projecten om huiseigenaren te helpen in het, voor sommigen bijna schimmige traject van mogelijkheden, om het huis energiezuiniger te maken en/of aan energieopwekking te gaan doen.  Onze Rijksoverheid biedt € 8.000 extra financieringsruimte. Dat wil zeggen dat een woningeigenaar die investeringen wil doen om zijn huis energiezuiniger te maken en daarvoor geld wil lenen, € 8.000 boven de zg. NIBUD leennorm mag financieren. Dit is ook wel een logische benadering, want als duurzame maatregelen worden toegepast, zal dat immers leiden tot lagere energielasten, lees dus lagere woonlasten. Het bedrag zou je kunnen "compenseren" door een extra rente-/aflossingsbedrag. Het gaat hier om de zg. verhouding inkomen/lasten; de LTI-norm in vaktermen.

Met de Nationale Energiebespaarlening kan relatief goedkoop (ca. 4% rente zonder hypotheekrecht) tot € 25.000 worden geleend voor energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen.

Let wel; er is een bijzondere regel als het gaat om zonnepanelen. Dan dient minimaal 50% van de gevraagde Energiebespaarlening te worden besteed aan andere zaken dan pv-panelen. Daarmee wordt getracht huiseigenaren te stimuleren om ook juist de schil van de woning te verbeteren.

De verschuldigde BTW (21% op materiaal en tijdelijk 6% op werkloon) kan door een particulier bij de aanschaf van zonnepanelen worden teruggevraagd van de fiscus. Dat zijn leuke meevallers. Het is natuurlijk maar de vraag hoe lang deze regeling, de zg. KOR-regeling, in stand blijft. Meer informatie hierover staat op deze website onder "nieuws"

Voor het maximaal te lenen bedrag op basis van de waarde van het huis (regulier in 2014 tot max. 104%), mag 2% worden afgeweken tot max. 106%. In het geval er bij een aankoop direct energiebesparende maatregelen worden toegepast. Dit is in vaktermen de zg. LTV norm. Makelaars en huizenverkopers maken van deze informaie veel te weinig gebruik. Ze zouden zich er juist mee kunnen onderscheiden. Want onbekend maakt immers onbemind.

Momenteel zijn er in veel gebieden in Nederland ook nog steeds subsidiemogelijkheden. Voor de provincie Groningen is er bijvoorbeeld een premie voor iedere toegepaste energiebesparende maatregel. En hoeveel te meer maatregelen, hoe hoger ook het subsidiebedrag. Van € 350 bij 1 maatregel tot bij 4 maatregelen zelfs € 2.800.

Het Energie Prestatie Advies (EPA) is ook niet meer verplcht. Hoewel dat zeer is aan te bevelen, omdat je daarmee een heel goed "vertrekpunt" hebt, wanneer je met energiebesparing aan de slag wilt. Juist daarom betalen sommigen gemeenten of bedrijven de kosten van het EPA onderzoek. Een voorbeeld hiervan is Slim Wonen Westerkwartier - gemeente Zuidhorn, waar de kosten worden vergoed wanneer de huiseigenaar besluit maatregelen te gaan doen en te laten uitvoeren door de deelnemende lokale bedrijven.    

Meer info?

Neem contact op met Reint. Hij helpt je verder !