Energy Barn Groningen

Een initiatief om samen met studenten en bedrijfsleven een innovatieve stroschuur te bouwen op de locatie van EnTranCe op het Zernike te Groningen.

Wanneer deze schuur na verloop zal worden omtmanteld, kan het materiaal worden teruggegeven aan de natuur. Het benodigde stro kan van het Groningse platteland komen. Op het dak zonnepanelen en de bouw realiseren met de hulp van studenten. De exploitatie daarna kan ook in samenwerking met het onderwijs worden vorm gegeven. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. In de schuur kunnen allerlei vormen van energieonderzoek worden gecombineerd. Deze kunnen daar ook worden geëtaleerd, zodat het vor IEDEREEN zichtbaarder en toegankeljker wordt. Het zogenaamde deel van de schuur kan bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld aan sponsoren die hier een vergadering, een netwerkbijeenkomst of iets van dien aard kunnen organiseren. Ook kunnen (internationale) relaties worden geinviteerd om hier een kijkje te komen nemen. Voor de horeca kan worden gezorgd.

We zoeken nog sponsoren; dat hoeft niet perse in geld, maar kan ook door kennis in te brengen. Of door de levering van materialen e.d.

Het project is ontstaan vanuit ideeen en de samenwerking tussen de scholen en de beroepspraktijk. Theorie en praktijk bij elkaar brengen en samen werken aan innovatie. Vanuit de Hanzehogeschool met o.a. Academie voor Bouwkunst, EnTranCe en de Vastgoed&Makelaardij opleiding. Ook het Alfacollege doet mee  en er wordt nog gezocht naar de inbreng van bijvoorbeeld het Noorderpoortcollege. Vanuit de "markt" is er actieve participatie van o.a. Rio Projects en Brondijk "sprekend in wonen en duurzaamheid" .