CPO project De Getijden te Nijmegen

Reint is gevraagd het financiële traject van voorfinancieren te helpen versnellen van een zeer kansrijk CPO initiatief. het gaat hierbij om een oude school in het centrum van Nijmegen die zal worden "omgeturnd" naar een levensloop bestendig wok gebouw, waarin 18 nieuwe eigenaren straks met plezier kunnen gaan wonen.

Er is al veel voorwerk gedaan en er is veel serieuze belangstelling van nieuwe bewoners. BIEB is als begeleidingsbureau voor de bewoners aan de slag. De architect heeft mooie tekeningen en beelden gemaakt. De gemeente Nijmegen is enthousiast en gaat de herbestemming steunen. Rabobank Rijk van Nijmegen wil de toekomstige eigenaren, welke zich inmiddels hebben georganiseerd in een Stichting, helpen bij de financiering. 

De doelstelling is om eind 2016 druk met de verbouw in de weer te zijn.

zie verder www.cpodegetijden.nl