Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en de financiering

In een Publiek Private samenwerking hebben we een financieringsinitiatief ontwikkeld om de Plankostenfase in dergelijke initiatieven een stimulans te bieden. Deze methodiek is inmiddels landelijk goedgekeurd en toepasbaar. Met Regio Groningen-Assen en een aantal lokale Rabobanken is inmiddels een projectside ontwikkeld www.ruimte-om-te-bouwen.nl waarop locaties voor CPO zijn te vinden. Naast alle verdere informatie voor de ontwikkeling van particuliere intiatieven. Het idee is ook prima toepasbaar voor revitalisering van wijken en bijvoorbeeld de herontwikkeling van bestaande gebouwen. De Rabobank organisatie is mede initiatiefnemer van deze methodiek.

Reint heeft in 2012 bij ASRE, Amsterdam de opleiding Stedelijke Herontwikkeling met goed gevolg afgerond. Hiermee is meer specifieke kennis aangeboord, waardoor Brondijk "sprekend in wonen en duurzaamheid" inmiddels uitgegroeid tot specialist inzake ook de combinaties van (her)ontwikkeling, CPO initiatieven en de financiering ervan.