Zonnepanelen blijven "hot"

In 2015 is ca. 14% van de huizenbewoners van plan om te onderzoeken of het rendabel is om pv-panelen op het huis te laten plaatsen. 10% van de huiseigenaren en 4% van mensen met een huurwoning. Belangrijke aspecten zijn kwaliteit en het inzicht en vertrouwen dat het financieel voldoende rendabel is. De kosten van aanschaf en plaatsing zijn vaak nog onvoldoende bij potentiele kopers in beeld, hetgeen de keuze er niet gemakkelijker op maakt.

Brondijk "sprekend in wonen en duurzaamheid" kan zorgen voor de volledige trajectbegeleiding. Neem vrijblijvend contact op!