Zeer goede opkomst bij informatie avond Slim Wonen Westerkwartier

Aduard, 18-05-2016 - het was vanavond een "dankbare" avond; er was een grote opkomst en zeer gemotiveerd publiek. De gemeente en de ondernemers van de bedrijvengroep Zuidhorn van Slim Wonen Westerkwartier hebben de aanwezigen voorzien van goede voorlichting en Reint gaat in een vervolgcontact met de bezoekers onderzoeken wat we voor maatregelen kunnen en gaan nemen. 

Natuurlijk was zonne-energie wederom "hot". We hebben tevens promotie gemaakt voor het donateurschap van Zevenster Zonnestroom.