Workshop innovatieve oplossingen voor woningfinanciering

In opdracht van EFD-Noord, de opleider voor financiële dienstverleners, organiseer ik een tweetal workshops waarbij we aan de hand van een casus een praktische en commerciële vertaling gaan uitwerken. Aspecten die we gaan behandelen zijn o.a. 

- duurzaamheid; hoe bedden we dat in in het reguliere proces. Gebruikmakend van de subsidie- en leningmogelijkheden. Er is ook aandacht voor de waarderegeling van de NAM voor woningen in de kerngemeenten van het aardbevingsgebied in Groningen.

 - particulier (alleen of colectief) opdracht geven voor  het ontwikkelen en bouwen van een nieuwe woning. Dit kan ook verband houden met bijvoorbeeld herbestemmen van een bestaand gebouw. 

- restschulden; wat kan er formeel en wie wil er meewerken aan een oplossing

- schenkingen en onderhandse (familiaire) leningen; waar moet je opletten. Heb je de notaris nodig? En wat als de geldverstrekker komt te overlijden.

De workshop is bestemd voor ieder die geinteresseerd is in het hypothekenvak. Inschrijven kan via de site van EFD-Noord onder workshops.