Woonvisie Gemeente Borger-Odoorn

Gemeente Borger-Odoorn is bezig een nieuwe woonvisie op te stellen en heeft daarvoor meerdere partijen uitgenodigd om mee te denken en hun visie te geven op de door Companen opgemaakte eerste aanzet. Reint was een van de geinviteerde deelnemers.  Gezamenlijk kwamen we tot de slotsom, dat het bestaande woningbezit zeker ook zal moeten worden verbeterd op het gebied van leefcomfort en aanpassing aan de huidige eisen des tijds.  De gemeente kan hierin bijdragen d.m.v. het faciliteren met bijvoorbeeld een duurzaamheidslening en/of een Blijverslening via SVn.