WIJZER innocatiedag

De WIJZER kennis en innovatiedag op 2 juni 2022

Reint heeft in Ameestoeit een presentatie mogen geven aan geïnteresseerden over Energietransitie - energiearmoede. De toehoorders waren met name gedetacheerden bij overheden die met deze materie in een ‘worsteling’ zitten. Zoek de aansluiting met de inwoner en biedt altijd een (financiële) oplossing met totale ontzorging, was de boodschap. Subsidies en allerlei vormen van leningen bij elkaar brengen en inwoners helpen bij het maken van de juiste keuze en het aanvragen.