Volgende stap met Zevenster Zonnestroom

Het is zover; Notariskantoor Smid gaat ervoor zorgen dat de formele zaken worden geregeld. De oprichtingsakte krijgt vorm, de statuten zijn opgemaakt en het bestuur is inmiddels samengesteld. We zijn met de laatste fiscale details bezig en we hebben inmiddels een verzoek ingediend bij het college van B&W van de gemeente Zuidhorn om een facultatieve ontheffing te verlenen voor een mogelijke WOZ-verhoging in de komende 15 jr. De looptijd van de Postcoderoos regeling.  Energiemaatschappij Qurrent maakt het leveringscontract op voor coöperatie. En nu kunnen we ook de afspraken met de deelnemers in orde gaan maken. 

Woon je in de regio Zuidhorn en wil je mee doen? Meld je aan via www.zevensterzonnestroom.nl