Verduurzaming bedrijven nu actueler dan ooit!

Afgelopen week een bijeenkomst bijgewoond op de Veluwe, waar Ed Nijpels het Energieakkoord nog eens heeft uitgelegd. Samen met het Activiteitenbesluit - wetgeving die er al langer is, maar waaraan nauwelijks handhaving was gekoppeld. Er moet met de "wortel en de stok" worden gewerkt. Met andere woorden; proberen ondernemers zodanig te montvieren, dat ze zelf ook overtuigd raken van de aanpak. Mogelijk is er wat revolverend geld nodig, maar zeker een goede samen werking met de Omgevingsdiensten. Mogelijk kan Energieke Regio hier iets aan toevoegen, door als verbindende en onafhankelijke partij op te treden.

In Groningen gaan we ook actiever aan de slag met de verduurzaming van bedrijven. Het is de hoogste tijd.