Transitiefonds

Fonds voor onttrekking en verbetering van woningen.  

De aanpak van de particuliere woningvoorraad in krimpgebieden onderzochten gemeenten, provincie, maatschappelijke en commerciële partijen in het experimentenjaar 2014 en in 2015.

De opgave voor de particuliere woningvoorraad in krimpgebieden bestaat uit drie delen: 

* Krimpsloop

*Rotte kiezen

*Woningverbetering/Woningonttrekking/Herverkaveling


Voor ieder van deze opgaven bestaan meerdere oplossingen.

Die oplossingen zijn afhankelijk van de situatie van de eigenaar, het gebied en het vastgoed. Veel zijn hiervan beschreven in het Gronings Gereedschap. In de uitvoering zullen nog meer oplossingen opduiken.


De conclusie uit het experimentenjaar en ontwikkeljaar is dat een Transitiefonds nodig is. 
Het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad om zo de waarde van het vastgoed te behouden is een verlieslatende activiteit. De markt faalt; pakt het zelf niet op. Veel eigenaren, omwonenden en ook de gemeenten en corporaties hebben last van verloedering en leegstand. En die leegstand neemt alleen maar toe. Ingrepen in de particuliere woningvoorraad voegen waarde toe in het gebied, blijkt uit ervaringen en onderzoek. Ook voor woningverbetering is de situatie in krimpgebieden nu niet optimaal: verbeteren en geschikt maken van woningen, verduurzamen en energiezuinig maken bevorderen de leefbaarheid van de krimpgebieden. Het Transitiefonds kan bovenop bestaande fondsen en regelingen ingrepen in de particuliere voorraad een extra zet geven.

Het Transitiefonds zal bestaan uit twee kamers:

  1. een kamer met een fonds voor onttrekking van woningen en bij uitzondering voor investering in woningverbetering in de vorm van maatwerk;

  2. een kamer met een revolverend fonds voor extra inzet op verbetering, verduurzaming en levensloopbestendig maken en voor financiële hulpmiddelen, zoals restschuld en maatwerk oplossingen.