Succes vanuit de Clean Campagne

Reint heeft als aanjager en adviseur van Slim Wonen Westerkwartier zijn taak op eigen initiatief uitgebouwd naar ook  de advisering van het MKB. Bakkerij Hamersma uit Grootegast is het eerste bedrijf welke door Reint is doorgeleid naar Invent uit Beilen als Clean Coach. En zie waartoe het kan leiden:

 BAKKERIJ HAMERSMA PRIJKT ZATERDAG OP SHIRT DONAR

Bakkerij Weit & Anneke Hamersma krijgt zaterdag 18 april een eervolle vermelding achterop het shirt van Donar, tijdens de wedstrijd tegen Leiden. De bakkerij ontvangt deze prijs van de Clean Campagne, omdat zij op succesvolle wijze maatregelen doorvoert om energie te besparen en ook andere bakkerijen inspireert. Gert Kiel, waarnemend voorzitter Donar, overhandigt zaterdag op het veld het shirt aan Bakkerij Hamersma.

15 april 2015 -

Vier bedrijven waren in de race voor de eervolle vermelding: The Steamcompany, Kuurman Noord bv, Bakkerij Weit & Anneke Hamersma en Hepro Kunststof Kozijnen BV. Winnend bedrijf Bakkerij Hamersma laat zien dat ook in kleinere bedrijven veel winst te behalen is en draagt dit ook uit door andere bakkerijen uit te nodigen en uitleg te geven over de mogelijkheden.

Afgelopen maanden heeft de bakkerij flink op de energierekening weten te besparen. Naast technische maatregelen – zoals het vervangen van alle verlichting door LED – is ook gekeken naar procesmaatregelen. Bijvoorbeeld voor een betere planning voor het opstoken van de oven. “De cijfers zijn overtuigend genoeg,” vertelt de heer Hamersma. “We zijn dan ook nog lang niet klaar. Een grote wens is een elektrische bedrijfsauto. Ik ben nogal verknocht aan een bepaald merk. Wanneer dit bedrijf elektrische bedrijfswagens op de markt brengt, ben ik hun eerste klant!”

Inmiddels is een tweede bedrijf uit de advieskoker van Reint opgenomen in het traject van de Clean Campagne. Het gaat nu Fruitteeltbedrijf Oudenbosch in Kommerzijl met ook een winkel in de stad Groningen. Ook hier wordt een totaalscan gemaakt aan de hand waarvan diverse maatregelen ter verbetering/verduurzaming zullen worden genomen. Zonnepanelen maken hier zeker onderdeel van uit; dat is al zeker, mede door de toekenning van een SDE subsidie.

Vanuit de Clean Campagne worden ruim 40 bedrijven ondersteund bij het inzichtelijk maken van de energiehuishouding en het treffen van energiebesparende maatregelen. Bij succesvolle inspanning kan het bedrijf via de bij de Clean Campagne aangesloten sportclubs FC Groningen, Donar, NIC en Lycurgus, in aanmerking komen voor gratis publiciteit.

De Clean Campagne is een initiatief van Energy Valley Topclub, de Natuur en Milieufederatie Groningen, Provincie Groningen en Gemeente Groningen. Meer informatie en mogelijkheid om aan te melden zijn te vinden op www.evtc.nl/CleanCampagne