"Samen bouwen" - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Regio Groningen-Assen en een aantal Rabobanken proberen meer aandacht te geven aan burgerparticipatie - CPO. Bankmensen en ambtenaren (bestuurders en beleidsmensen) hebben afgelopen vrijdagmiddag 3 oktober een inspirerende bijeenkomst gehouden over het zelf ontwikkelen door burgers en financieringsmogelijkheden  hiermee verband houdende. Reint Brondijk heeft als een van de initiatiefnemers van het in 2013 ontwikkelde Plankostenfonds, nogmaals uitgelegd wat CPO inhoudt en hoe het fonds werkt. Vervolgens heeft directeur-bestuurder van KUUB, mevrouw Ellen van Agt, veel praktische zaken belicht over waar bouwgroepen mee te maken hebben en verder heeft ze veel tips gegeven over de praktische hulp, die professionals kunnen bieden.

Ellen is recent uitgeroepen tot "bouwvrouw van Nederland", doordat ze zich als vrouw bijzonder weet te onderscheiden, in een van oorsprong mannenbolwerk. Niet door zich als man te gedragen, maar door juist met vrouwelijke charme, zaken geregeld te krijgen.

Verder kwam deze middag Irene van Exel aan het woord. Zij is al een aantal jaren verbonden aan de gemeente Almere en heeft enorme ervaring met zelfbouw initiatieven, met name gezien vanuit de ambtelijke wereld.

De middag stond onder bezielende leiding van Ludo Mennes, directeur Particulieren van Rabobank Assen-Noord Drenthe. 

Na afloop zijn de verschillende mensen met volop inspiratie het weekend in gegaan.