Regeling Waardevermeerdering NAM voor huizen in het aardbevingsgebied

De regeling waardevermeerdering is inmiddels geaccordeerd. Prachtig, want een in aanmerking komende huiseigenaar kan nu tot zelfs € 7.050 subsidiegelden krijgen ten behoeve van verduurzaming. Maar hoe nu verder? Hoe gaat de betrokken inwoner dit in de praktijk "ophalen" en nu ook zijn woning energiezuiniger maken. En mogelijk als extra zelf energie op gaan wekken. Wel mooi, zeker in dit gebied, want dan kan de gaskraan misschien verder dicht....

O.a. Vereniging Eigen Huis heeft de Dialoogtafel geadviseerd om een soort van "ontzorger" in te zetten bij de afwikkeling van schade en de regeling waardevermeerdering die van toepassing is in de kerngemeenten van het aardbevingsgebied. Ik ben het daar helemaal mee eens. De huiseigenaar voelt zich immers vaak "een roepende in de woestijn" en verdwaalt in de regels en paperassen. Nog naast het gegeven dat diezelfde eigenaar überhaupt het gevoel heeft, dat men zijn/haar verhaal niet goed hoort - gebrek aan empathie en echte betrokkenheid. Misschien niet eens  bewust, maar doordat men de Groninger  taal niet spreekt; letterlijk en figuurlijk.

Reint Brondijk (geboren en getogen in het gebied) kan de verbinder, de regisseur, de "ontzorger" zijn, waarover gesproken wordt!

Reint heeft de ervaring. Bijvoorbeeld opgebouwd in o.a. de PPS (Publiek Private Samenwerking) binnen Slim Wonen Westerkwartier. De woningeigenaar, de gemeente en de uitvoerende ondernemers; allen spreken over de meerwaarde en het enthousiasme en betrokkenheid waarmee de klant en huiseigenaar wordt gefaciliteerd. En dat daar dan een nota voor wordt gestuurd, is niet erg. Het levert zijn geld immers dubbel en dwars op.

Neem contact op en laat je helpen en begeleiden met de persoonlijke en deskundige aanpak die Reint wil en kan bieden!!!