Provincie Groningen ondersteunt initiatief energiecoöperatie

Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom in Zuidhorn krijgt financiële ondersteuning van de Provincie Groningen met een subsidie voor bewonersinitiatieven.

Hiermee schept het de mogelijkheden om een nieuw Postcoderoosproject op te gaan zetten met zon/wind. Samen met burgers/inwoners van Zuidhorn en omliggende dorpen proberen we op een centraal dak, zowel zonnepanelen als een aantal kleine windturbines te plaatsen. De opgewekte stroom kan worden verkocht aan een groene energiemaatschappij. En de leden/deelnemers ontvangen een korting op de energiebelasting van € 0,12. Hiermee verdienen ze op termijn (ca. 9 jr) hun inleg terug. De Postcoderoos wordt opgezet voor 15 jaar. En als deelnemer vervul je een actieve rol in de energietransitie. Want we moeten in ieder geval af van het Groningse gas met alle daardoor ontstane aardbevingsrisico's!