Provinciaal Transitiefonds een feit

afgelopen maandag is in een bestuurlijk overleg de regeling Transitiefonds Particuliere Woningmarkt door gedeputeerde Eelco Eikenaar gepresenteerd aan de bestuurders van de Groninger gemeenten. De regeling bestaat uit 

Kamer 1Subsidieregeling sloop en woningonttrekking particuliere woningvoorraad

Kamer 2Revolverend fonds particuliere woningverbetering

aanvragen kunnen nu worden ingediend.