Pilot Nationaal Warmtefonds

Samen met gemeente Doetinchem gaat PAW Nieuwborgen.net een pilot doen voor een financieel product ten behoeve van de financiële niet-kimmers in de “van het aardgas af” aanpak. Hiervoor worden er aanpassingen gedaan in de Energiebespaarlening en komt er een EnergieBespaarHypotheek. Hiermee moet in principe nagenoeg iedereen mee kunnen doen in wijkaanpakken en proeftuinen binnen de energietransitie.

Reint coördineert deze pilot binnen PAW Nieuwborgen.net