Pilot duurzaamheid in Fryslân?

Reint heeft in opdracht van SVn en in samenwerking met Rabobank Nederland een Plan van Aanpak geschreven voor een provinciale aanpak van een stimuleringsopzet voor verduurzaming bestaande bebouwing. Inmiddels zijn een aantal partijen geinviteerd om mee te doen. Er zal binnenkort uitsluitsel worden gegeven en vervolgens zal Reint dan optreden als projectleider. Met inzet van overheden, lokale (uitvoerende) partijen en een One-stop shopping opzet zal de woningeigenaar moeten worden begeleid.

we hopen op een succes.