Oprichtingsakte Energiecooperatie Zevenster Zonnestroom U.A. getekend

Woensdag 20 januari 2016 is de vereniging opgericht. Het bestuur is gevormd en de taken zijn verdeeld. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is een feit en we kunnen nu "los" met de verkoop van de zonnedelen.

 Voor slechts € 200,00 kun je al meedoen? Alle verdere info vindt je op www.zevensterzonnestroom.nl