Ontwikkeling van een cursus Debiteurenbeheer in omscholingsproject

In opdracht van GMT educatie uit Drachten/Ermelo gaat Reint vanaf januari 2015 een projectopzet mee organiseren om (voorlopig) een tiental mensen de mogelijkheid te bieden zich de aspecten van debiteurenbeheer eigen te maken. De deelnemers komen uit een situatie waarin we hen nieuw perspectief willen bieden. De eerste aftrap zal 16 december plaatsvinden bij de gemeente Heerenveen. 

De gemeenten Smallngerland en Heerenveen ondersteunen het project en met veel enthousiasme gaan we in overleg met (vaak lokale) ondernemingen proberen, om de cursisten als waardevolle nieuwe medewerkers in deze bedrijven hun plek te laten vinden. Gedurende ca. 1/2 jaar gaan deze deelnemers 4 dagen praktisca aan de slag, terwijl Reint ze 1 dag per week theoretisch gaat bijscholen. Naast natuurlijk de begeleiding in hun nieuwe werkomgeving. 

Inmiddels lijkt dit project al navolging te krijgen binnen andere gemeenten in Nrd. Nederland. Ook in Drenthe zijn er inmiddels een paar gemeenten, welke gezamenlijk mee willen werken aan een dergelijke opzet. We zoeken ook hier bedrijven, die het tot hun maatschappelijke taak rekenen om ook hierin een bijdrage te leveren. Waarbij ze uiteindelijk ook zeer gedreven en gemotiveerde nieuwe medewerkers bij hun bedrijf binnen halen.