Onderzoek naar energie coöperatie De Zevenster

Samen met een aantal burgers en de eigenaren van vof De Zevenster zijn M8C en Brondijk bezig om te onderzoeken of het haalbaar is om op de bedrijfshal van de gebroeders Kuipers zonnepanelen te plaatsen. De opgewekte electriciteit dan gaan leveren aan de woningen die in de buurt liggen. Deze bewoners kunnen mede eigenaar worden van de panelen. Wellicht kan ook op het dak van het aangrenzende jongerencentrum Avalon ook een aantal pv panelen worden geplaatst. De Gemeeste juicht het initiatief toe en is nieuwsgierig naar het op te leveren onderzoeksrapport. 

Inmiddels is via Energie Voorwaarts een subsidie aangevraagd om de kosten te "drukken". Als eis is gesteld dat de resultaten dan beschikbaar moeten komen aan mogelijke andere initiatieven. 

Een mooi uitdaging om hier een (ook commercieel) sluitend business model van te maken.