Ondernemers hebben zorgplicht m.b.t. het zo zuinig mogelijk omgaan met hun energieverbruik

Staatssecretaris Mevr. Mansveld heeft ervoor gezorgd dat ondernemers nu worden verplicht om actief aan de slag te gaan met hun energieverbruik in hun organsatie. In het kader van de Wet Milieubeheer en de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht is het nu geregeld en op 07-07-2014 en 06-08-2014 gepubiceerd in de Staatscourant.

Als ondernemers > 50.000 kWh electriciteit of > 25.000 m3 gas gebruiken, zijn ze verplicht om energiezuinige maatregelen toe te passen, waarvan is bewezen dat ze binnen 5 jaar terugverdientijd zitten.

Ligt het verbruik > 200.000 kWh of 75.000 m3 gas, dan is een energiebesparingsonderzoek verplicht, waarmee aangetoond wordt dat wordt voldaan aan de zorgplichtregels. Dus een Energiescan en een Plan van Aanpak. 

In Drenthe kunnen ondernemers voor een eventueel investeringsbedrag gelukkig aankloppen bij DEO. Het zou mooi zijn, wanneer ook andere provincies dit mogelijk zouden maken.

Gemeenten hebben controleplicht.

Wil je hiermee aan de slag? Wij kunnen je helpen, bel of mail. En schrijf je vast in voor de lezing.