Mogelijk nieuw windproject in Zuidhorn

Vanuit energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom wordt geprobeerd een soortgelijke constructie op te zetten voor Zevenster Windstroom. Reint is de trekker en initiator en heeft daartoe op de ALV eind mei een presentatie gehouden over eventuele mogelijkheden. Er is een subsdie aanvraag ingediend bij LEV en bij Gemeente Zuidhorn. De opzet-/ en proceskosten moeten betaald worden. Vanuit een exploitatie is dat nog niet haalbaar.

Gedacht wordt aan kleine windturbines. Dus geen molens die "het zicht" ontsieren.

Binnenkort meer, maar je kunt natuurlijk ook zelf al input leveren via onze website.