Lunchbijeenkomst ondernemers Heerenveen

Voor Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland gaat Reint op 15 oktober 2015 tijdens een lunchbijeenkomst ondernemers bijpraten over verduurzaming en de kansen die dit de lokale ondernemer biedt. Gezien de klimaatdoelstellingen en de wens van woonconsumenten om maatregelen voor energiebesparing en-/of opwekking te nemen, kan met een adequate aanpak ook gewoon geld worden verdiend door de leverancier/uitvoerder.

Kansen te over, waarbij dus iedereen in de keten is gebaad; de uitvoerende partij, de bank als financiële instelling, de adviseur/begeleider in het traject en natuurlijk de vastgoedeigenaar.

SLIM VERBOUWEN - SLIM wonen (met energie) - gewoon SLIM zijn dus !!!