Kennisdelen

Via "Hier Opgewekt" wordt kennis opgebouwd en kennis gedeeld met andere initiatieven van energie opwekking en besparing. Met ons initiatief ZevensterZonnestroom hebben we ons ook aangemeld, omdat we van mening zijn dat we van elkaar moeten en kunnen leren.