Hanzehogeschool FSM Hypothecair Krediet afgerond

Afgelopen week hebben de herkansers de mogelijkheid gekregen om nogmaals te proberen het tentamen Hypothecair Krediet met een voldoende af te ronden.

Het blijft lastig blijkt; slechts ca. 50% is in staat een voldoende te behalen. Mij als docent is wel opgevallen, dat degene die actief de colleges hebben gevolgd een goede voorsprong hebben!