Gronings Gereedschap 2016

Reint heeft een opdracht gekregen van Enno Zuidema  Stedebouw om mee te werken aan het Transitiefonds Particulier Woningbouw van de Provincie Groningen. Hulp bieden aan een op te stellen strategie en de vorming van het benodigde Transitiefonds. Deze opdracht valt onder het team Bevolkingsdaling van de Provincie.

Gedeputeerde Staten heeft de Agenda Krimpbeleid Provincie Groningen 2015-2020 vastgesteld, waarvan dit thema onderdeel is.

Opnieuw een geweldige kans om een bijdrage te leveren aan een mooier en leefbaar Groningen!