Financieel advies mag innovatiever

Over het algemeen lijken financieel adviseurs " vastgelopen" in de wet- en regelgeving. Er lijkt een verlamming opgetreden. Bijna iedereen lijkt bang om buiten de geijkte paden te treden. Terwijl juist door innovatie en door gebruik te maken van de goede kaders, er meer kansen zijn, dan gemiddeld worden geadviseerd. In de snel veranderende en competatieve markt moet er sprake zijn van waardecreatie. Gelukkig zijn er vanuit de Overheid (AFM en DNB en andere toezichtouders) duidelijke kaders gesteld. Maar er wordt ook ruimte geboden aan. Bijvoorbeeld bij financiering van te verduurzamen woningen. De maximaal te lenen kaders zijn opgerekt en er zijn aanvullende manieren van financieren open gesteld. Brengt de financieel adviseur dat ter sprake?

Wilt je meer over weten? Meld je dan aan voor een informatiebijeenkomst. Zie onder "trainen" .