EXPLAIN en woonlastendiscussie

Nog steeds is het voor een aantal partijen moeilijk te bevatten dat door toepassing van energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen er financieel wordt bespaard op de energielasten, lees woonlasten. Met deze besparing kunnen eenvoudig de financieringslasten van een duurzaamheidslening worden betaald. Maar soms wordt dit belemmerd door de regeltjes vanuit de AFM. Althans zo zien velen het. Maar de EXPLAIN bestaat ook. 

Gemeente Groningen is bezig om in ESCO verband een pilot op te zetten. Reint helpt hierin vanuit zijn rol van relatiemanager SVn.