Enthousiaste deelnemers bij CPO training in Ede

11 november hebben we (adviesbureau M8C en Brondijk) weer een CPO training gegeven. Deze keer bij Rabobank Vallei en Rijn in Ede. Een erg enthousiaste groep, die de kansen van burgerparticipatie helder voor ogen hebben. In nieuwbouwontwikkelingenen, zoals bijvoorbeeld "Het Boddegat" op het voormalige kazerneterrein in Ede.

Maar ook in herbestemmingsopgaven van bijvoorbeeld oude (bank)kantoren. afgesproken is dat men meer aansluiting wil gaan zoeken in samenwerkingen met bijvoorbeeld gemeente en andere betrokkenen. een ieder heeft waarschijnlijk hetzelfde doel; zorgen voor betaalbare woningen, welke aansluiten bij de wensen van de bewoners. 

Er is nog sprake van (aanjaag)subsidie - regelingen: zie onder

Provincies hebben in 2008 van de minister geld gekregen voor het instellen van een subsidieregeling voor de startfase van CPO-projecten. In totaal is er 8 miljoen euro beschikbaar voor CPO-projecten. Een aantal provincies heeft hier eigen geld bijgelegd en schept zo ruimte om niet alleen CPO groepen te helpen maar ook gemeenten te helpen om bijvoorbeeld CPO beleid op te stellen. In hun regeling stellen de provincies onder andere de eigen voorwaarden voor subsidie vast.

In een aantal provincies bestaat nog steeds een regeling, in de vorm van subsidie of een lening.

  • Friesland heroverweegt haar regeling voor 2015
  • Overijssel, Gelderland, Flevoland, Noord Brabant en Zeeland (via de stichting CPO-Z) continueren hun regeling.
  • In Noord Holland is een subsidie voor de initiatieffase en een lening voor de planontwikkeling beschikbaar. Noord Holland maakt veel werk van zelfbouw, lees meer op haar website Zelfbouw-NoordHolland.
  • Utrecht kiest voor ondersteuning met expertise en een aparte Aanjager CPO vanuit de provincie.
  • In Groningen en Drenthe is geen regeling meer. Wel is er een Plankostenfonds actief. Dit is een samenwerking tussen de Regio Groningen Assen en vier lokale Rabobanken. Verenigingen kunnen een renteloze lening aanvragen, die weer wordt afgelost op het moment dat de individuele leden hun hypotheek afsluiten. De keuze voor de eigen hypotheekverstrekker maakt overigens iedereen zelf, dat hoeft niet bij de Rabobank te gebeuren.
  • In Zuid Holland en Limburg is geen ondersteuning vanuit de provincies meer.

Voor nuttige tips kijk ook op het Informatie Centrum Eigen Bouw, www.iceb.nl.