Energielabel verplicht in 2015...?

In 2015 een verplicht energielabel voor ieder huis? Al meerdere keren is er een aankondiging gedaan voor een verplicht energielabel, maar uiteindelijk werd het steeds weer afgezwakt.  Nu is het de bedoellng dat een "light" versie van het energielabel door de Overheid wordt verstrekt en wordt verplicht gesteld per 2015. Bij woningtransacties wordt er momenteel niets mee gedaan. Het is natuurlijk de vraag of er in 2015 sancties gelden bij het er niet aan houden. Beter is het om consument en marktpartijen te overtuigen van de meerwaarde van labeling. Of nog beter; het inzichtelijk maken van de energiebehoefte van een woning. Een EnergieMaatwerkadvies (EPA) kan hierbij helpen. Dit geeft een goed inzicht en de labeling wordt hieraan gekoppeld. De kosten van het advies zijn niet meer het bezwaar; gemiddeld wordt een EPA gemaakt voor ongeveer € 350,00. Misschien zelfs nog goedkoper, maar om het rapport ook (mondeling) uitgelegd te krijgen, kost het soms iets meer. Brondijk "sprekend in wonen en duurzaamheid" kan je op weg helpen bij het zoeken van een deskundig EPA adviseur.