Een grote opgave, maar niet onmogelijk...

Hoe brengen we thema's zoals leefbaarheid, krimp, sloop, aardbevingschade en versterking, verduurzaming bij elkaar. In de Provincie Groningen wordt hiernaan gewerkt door o.a. de Grote Coalitie en door de Nationaal Coördinator Groningen met alle betrokkenen. Vanuit de rol van relatiemanager SVn, maar zeker ook als inwoner van Groningen en als deskundig en betrokken zelfstandig consultant is de thematiek mij op het lijf geschreven, om mee te werken aan mogelijke oplossings richtingen.

Oproep: mijn geboortedorp 't Zandt zou als voorbeeld kunnen dienen voor een mooie pilot, waarbij we zeker ook de inwoners/burgers mee moeten nemen. Dat is een absolute vereiste!!! Want uiteindelijk gaat het om hun.