De Waddeneilanden energie neutraal?

Op 20 augustus 2015 komen de beleidsmedewerkers van de verschillende Waddeneilanden samen in een bijeenkomst te Harlingen. Namens de Provincie Friesland is een extern deskundige ingehuurd om het proces te ontwikkelen en te begeleiden om de eilanden op kortere termijn zo mogelijk energieneutraal te maken. Onderdeel hiervan is de verduurzaming van de bestaande bebouwing. Reint gaat in een presentatie de uitwerking geven van de financiële mogelijkheden welke hierbij kunnen ondersteunen. En tevens mogelijkheden aanreiken om dit (extra) te ondersteunen met bijvoorbeeld de duurzaamheidslening, de Energiebespaarlening en door met een Stimuleringslening het echte maatwerk te bedienen. 

Door middel van een eenvoudige voorbeeldberekening kan worden aangetoond dat met relatief weinig financiele middelen het voor een eigen woningbezitter mogelijk is  om het huis naar een stevige energieverbetering te leiden.