cursus "Financieren van CPO en Duurzaamheid" twee keer in Hengelo en de cursus "financieren van CPO" in Utrecht

Op 13 en 20 juni organiseren adviesbureau M8C en Brondijk in Hengelo een in-company training voor een private en een publieke partij samen. Verbinden dus, en samenwerken! Binnen de professionele markt begint het lanzaam door te dringen, dat de eindgebruiker meer aandacht verdient. De bottom up aanpak is belangrijk. Of het nu gaat om woningontwikkeling of om verduurzaming (energiezuiniger maken van de bestaande woning); beide keren willen consumenten gaag meebeslissen.

26 juni is de cursus "financieren van CPO" aan marktpartijen aangeboden in Utrecht. Ook hier een heel gemêleerd aanmeldingsveld. De deelnemers leveren met hun inbreng duidelijke meerwaarde aan de cursus.

En hier stopt het niet; ga communty denken. zaken als leefbaarheid, krimp, maar denk ook aan herverkaveling van bijvoorbeeld een industrieterrein of de herbestemming en herontwikkeling van een bestaand gebouw; organiseer sessies waarin ruimte en aandacht is voor alle partijen. Maar dus zeker ook voor de eindgebruiker. Door samen te werken en begeleidt een project op te zetten, zllen sneller successen kunnen worden gevierd.

Reint kan snel een organisatie voor u opzetten en het traject succesvol begeleiden