Cursus Debiteurenbeleid voor werkzoekenden afgerond

Afgelopen week hebben de deelnemers aan de door Reint verzorgde cursus Debiteurenbeheer kunnen laten zien, dat ze de lesstof beheersen. De eindopdracht bestaat uit het schrijven van een beleidsnotitie met verbetervoorstel om binnen een (fictief) bedrijf te komen tot een hoger bedrag wat van Debiteuren kan worden ingevorderd. Verder is een toets gemaakt bestaande uit een 30-tal MC-vragen. 

Allen hebben, ondanks natuurlijk behoorlijke individule verschillen, deze beide opdrachten met goed gevolg afgerond. 

in totaal hebben 18 personen (gedeeltelijk) gebruik gemaakt van het door de gemeenten Heeerenveen, Smallingerland en Achtkarspelen mogelijk gemaakte traject. Gemeente Heerenveen was leading. Na afronding hebben 8 deelnemers, met of zonder hulp, uiteindelijk inmiddels een betaalde baan gevonden. Niet altijd precies in het segment, maar de cursus draagt ertoe bij, dat mensen zelf ondersteunt worden om (weer) actief op zoek te gaan.

Dus 8 mensen vanuit een uitkeringssituatie terug naar het reguliere werkveld. EEN PRACHTIG EINDRESULTAAT!!!

16 september zijn in het bijzijn van o.a. wethouder Van der Laan van gemeente Heerenveen, de certificaten worden uitgereikt.