CPO in Helmond (Stipthout)

Deze week geven we een cursus over de nieuwe realiteit in de onwikkel- en bouwwereld met betrekking tot woningen. En eraan gekoppeld de mogelijkheden om het plan ook financieel van de grond te krijgen. De deelnemers krijgen naast theoretische informatie, ook de praktische vertaling. Afsluitend bezoeken we een CPO-project in Stiphout, welke nagenoeg gereed is. De voorzitster van de bouwgroep praat ons bij over het ca. 5 1/2 jaar durende traject. 10 deelnemers van het eerste uur hebben de rit uitgezeten en worden nu beloond met een gerealseerde droomwoning, welke nu na gereedkoming zijn getaxeerd op  ongeveer € 100.000 hogere waarde, dan de kostprijs.

Zo zie je maar weer wat "zelf doen" kan opleveren.

De woningen zijn als starterswoningen - ca. € 186.000 gerealiseerd. De grond was door de gemeente met een korting verstrekt. Bij verkoop binnen 5 jaar na eerste bewoning, moet de korting worden terugbetaald. Alleen de hoekwoningen hebben meer gekost - ca. € 236.000.