CPO De Getijden op stoom!

Het gaat voortvarend; dit initiatief is in pakweg 3 maanden al nagenoeg volledig verkocht. Serieuze optanten die het met elkaar zien zitten om hun eigen leefomgeving verder vorm te geven. Nog deze maand moeten  de eerste  inleggelden zijn betaald (€5.000). Daarmee is de commitment ook omgezet in daadwerkelijk meedoen!

Er vinden gesprekken plaats tussen Gemeente Nijmegen, Rabobank Rijk van Nijmegen en o.a. het SVn om ook deze voorfase van Planontwikkeling financieel mogelijk te maken.