Afwijken van de maximale leennorm van 104% van de marktwaarde van uw woning?

Bij de aankoop van een woning is het mogelijk om meer te lenen dan 104% van de marktwaarde. Wijkt dit niet af van de juist aangescherpte regelgeving? 

In de "Tijdelijke regeling hypothecair krediet" is in art. 5 lid 4 bepaald dat mag worden afgeweken van de hoofdregel, indien energiebesparende voorzieningen voor deze woning worden getroffen. In dat geval mogen de kosten van deze voorzieningen worden meegefinancierd tot maximaal 106% van de waarde van de woning (de waarde na verbetering).

Samen met eventuele subsidies en goedkope duurzaamheidsleningen biedt dit extra ruimte om er nu iets mee te doen. Zonder bang te zijn dat u daardoor in de problemen zou kunnen komen. Reint kan u helpen in de wirwar van regeltjes.