aankoop woning combineren met energetische verbetering biedt kansen!

Het "regent" nieuwsberichten over het tekort schieten van de branche over de advisering over de energetische verbeterpunten bij een woningaankoop. NHG is vandaag met een factsheet gekomen, waarin zeer leesbaar wordt uitgelegd hoe NHG omgaat met een investering in energiebesparende maatregelen in combinatie met de aankoop.

Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de rol van makelaars. Het blijkt dat de meesten het onderwerp van de energiezuinigheid van een woning in het geheel niet meenemen bij hun advisering. Het initiatief moet bij de potentiele koper vandaan komen en dan nog staan de meeste makelaars niet "te springen" om dit onderwerp uit te diepen. Een gemiste kans, want het zou juist iets laten zien van de kwaliteit van dienstverlening. Je wilt het voor je klant toch juist zo goed mogelijk doen? ik heb zelf de indruk, dat het ook te maken heeft met onvoldoende kennis. 

Wij Hebben veel ervaring met het verzorgen van een inspirerende workshop over dit onderdeel. Waarbij theorie en praktijk bij elkaar worden gebracht.