2e termijn voorzitter Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom

In de ALV van de vereniging op 22 mei 2018 is met instemming van alle aanwezige leden, opnieuw aan Reint het vertrouwen gegeven om voor een tweede termijn het voorzitterschap van de energiecoöperatie op zich te nemen.