27 oktober wijkavond SLIM Wonen Westerkwartier in zaal Balk te Zuidhorn

Deze avond gaan we gericht een bepaalde wijk van oud-Zuidhorn (Cort van der Lindenstraat, Troelstraweg, De Savornin Lomanstraat, Kuyperstraat, Heemskerkstraat, De Bongerd, Westergast en Geert Waldastraat) voorlichten over de mogelijkheden om op een betaalbare manier hun woning energiezuiniger te maken. Hierdoor creëren ze een aangenamer leefklimaat met financieel gezien een lager maandlast, zeker op iets langere termijn. De organisatie is in handen van Slim Wonen Westerkwartier - bedrijven Zuidhorn.

En voor degene die de smaak te pakken krijgt, kunnen we deze ook faciliteren bij het mogelijk gezamenlijk opwekken van electriciteit door lid te worden van energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom.