Verbinden

Binnen het grote netwerk van Reint ligt zijn kracht in het tot elkaar brengen van partijen. Zowel vanuit de publieke sector alsook uit de private hoek.

Deelnemers in samenwerkingen hun eigen meerwaarde laten herkennen. Door samenwerking wordt sneller iets gerealiseerd en worden oplossingen gecreëerd, die zonder elkaar vaak niet van de grond waren gekomen. Reint maakt snelle keuzes bij het samenbrengen van partijen. Immers, er moet van alle kanten positiviteit uitstralen. Anders is het beter om een andere vergelijkbare (concurrerende) partij te laten aansluiten.

Verbinden en samenwerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uiteindelijk moet er een win-win-winsituatie ontstaan. Dat hoeft niet direct in geld, maar op de lange termijn moet er voordeel te behalen zijn. Denk aan winst op bijvoorbeeld sociaal vlak. Of kennisverbreding en verbetering van een netwerk.

Ook het organiseren van netwerkbijeenkomsten of het opzetten van een symposium kan prima door Brondijk worden uitgewerkt.