Trainen

Reint heeft jarenlange ervaring met kennisoverdracht en de afstemming van onderwijs en praktijk, door o.a. met grote regelmaat les te geven bij de Hanzehogeschool te Groningen. En door workshops en trainingen te verzorgen voor o.a. de Rabobank organisatie. Enthousiast de theorie met de praktijk verbinden; dat maakt het voor deelnemers aantrekkelijk. Of het nu gaat om studenten. Of juist om volwassenen. Met beide doelgroepen is voldoende ervaring opgedaan.

Reint kan zijn toehoorders enthousiasmeren en kennis en kunde bijbrengen. Evaluatiecijfers hebben dat bewezen.

Gedurende ca. 10 jaar samen met een collega van Van Landschot Bankiers, de landelijk erkende SEH-opleiding verzorgd, waarmee cursisten hun erkening hebben behaald voor vakkundig hypotheekadvies. Er zijn nieuwe dagdeel-cursussen ontwikkeld over CPO en financieren. Hierin is samengewerkt met adviesbureau M8C te Maarssen.

En is gewerkt aan een volledig nieuw concept voor een opleiding voor administratief medewerker-Debiteurenbeheer op MBO 3 niveau ten behoeve van een omscholingsproject voor uitkeringsgerechtigden, die graag weer aan een baan willen worden geholpen. Hierin wordt samengewerkt met meerdere gemeenten. Het sociale aspect binnen deze ontwikkeling maakt zeker de helft uit van het geheel. Een nieuwe dimensie, maar de ontwikkeling van een dergelijke opleiding is dus geen onbekend terrein.

Binnen de Hanzehogeschool praat Reint regelmatig mee over de koppeling naar de praktijk van een opleiding. Bijvoorbeeld de opleiding Vastgoed en Makelaardij. Aansluiting zoeken met "de nieuwe realiteit" in de ontwikkel- en bouwwereld. En voor de afdeling Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen verzorgt Reint regelmatig lessen voor bijvoorbeeld "de fiscaliteiten rond de Eigen Woning" en Wft Hypothecair Krediet opleidingen.

In een workshop of training is de wisselwerking met zijn toehoorders voor Reint van groot belang. Een kritische noot van deelnemers in de groep, maakt het vaak leuker en leerzamer. In (project)groep verband zaken bespreken en bediscussiëren kan versterkend werken. Kennis en/of vaardigheden overbrengen blijven echter vaak de hoofdzaak. Immers, in het (latere) arbeidsproces is kennis meestal onontbeerlijk.