Over Brondijk

Na 37 jaar in loondienstverband werkzaam te zijn geweest, is Reint Brondijk in 2014 als zelfstandig consultant en trainer verder gegaan. In aansluiting op de functie "directieadviseur wonen" bij de Rabobank organisatie. Doorgaan op de weg van advisering en training, meestal gerelateerd aan de driehoek Wonen -Duurzaamheid-Financiën. In de meest ruime zin van het woord. De (Financiële) Advisering waar Reint zich in heeft gespecialiseerd heeft te maken met "mensen" en met "leven en wonen".  In een veranderende maatschappij.

Participeren, zorg, woon-aanpassing, leefbaarheid, kennis, innovatie, projectopzet, enz. Het zijn zaken waarbij Reint u kan helpen!

Doordat Reint diverse werkgevers heeft gehad en in een breed spectrum heeft gewerkt, heeft hij veel ervaring en kan op breed vlak ondersteuning bieden. Commercie is hierbij ook geen vies woord, maar moet wel passen binnen de Ethische Beginselen.

Zeker waar het gaat om innovatie en creativiteit, kan de deskundigheid van Reint van toegevoegde waarde zijn.  Bijvoorbeeld binnen de Rabobank bewezen door de ontwikkeling en opzet van een DHZ-makelaardij "Makelaarjij". En bijvoorbeeld door in een Publiek Private samenwerking een fondsaanpak te ontwikkelen welke  consumentgerichte woningbouw verder kan helpen.

Een paar competenties welke op Reint van toepassing zijn:

- Innovatief en creatief
- Commercieel Competitief
- Klantgericht en Resultaatgericht
- Direct en Betrokken

Reint is iemand die er echt voor gaat. Met inzet van de meewerkende mens. Het liefste gebruik makend van jonge, inspirerende en leergierige mensen. Daarom is Reint een warm voorstander van de inzet van studenten. Hij wil hiermee een kans bieden om in een echte werkomgeving ervaring op te doen. En zo ook de kansen te bieden om eigen initiatieven te ontplooien en een eigen mening te hebben en deze ook gefundeerd te durven geven. 

,